Chcem podať podnet

viacChcem sa poradiť

viacUžitočné dokumenty

EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Detský domov Sereď 1

xlsx
nahlaska VPM 3.xlsx
[xlsx,14.6 kB]
xlsx
nahlaska VPM 3.xlsx
[xlsx,14.6 kB]
sociálny pracovník


 

Dátum vytvorenia stránky: 23.07.2015

Tlačiť