Chcem podať podnet

viacChcem sa poradiť

viacEURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Informácia o voľnom pracovnom mieste v Centre pre deti a rodiny Veľké Kapušany na pracovnú pozíciu sociálny pracovník - koordinátor SRK - 9/2020

nformácia o voľnom pracovnom mieste v Centre pre deti a rodiny Veľké Kapušany na pracovnú pozíciu sociálny pracovník - koordinátor SRK 9/2020


 

Dátum vytvorenia stránky: 18.05.2020

Tlačiť