Užitočné dokumenty

Internetový sprievodca trhom práce

EURES

Kariéra - logo

 

Opatrovateľ/ka - VK 6/2019

Poskytovanie starostlivosti deťom a plnoletým fyzickým osobám v špecializovanej skupine s ťažkým zdravotným postihnutím na základe plánov v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately


 

Tlačiť