Užitočné dokumenty

Internetový sprievodca trhom práce

EURES

Kariéra - logo

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

 

Pomocný vychovávateľ v samostatnej špecializovanej skupine v CDR

Pomocná práca vykonávaná pri zabezpečovaní ústavnej starostlivosti o deti a mládež, najmä fyzická starostlivosť, upevňovanie hygienických návykov, skvalitňovanie spoločenského správania, vykonávanie pomocných prác pri realizácii výchovno-vzdelávacieho procesu. Formovanie a prehlbovanie návykov a zručností detí v oblasti pracovných aktivít v CDR, vykonávanie obslužných činnosti spojených s chodom samostatnej usporiadanej skupiny.


 

Dátum vytvorenia stránky: 31.08.2021
Dátum aktualizácie: 13.09.2021

Tlačiť