Užitočné dokumenty

Internetový sprievodca trhom práce

EURES

Kariéra - logo

 

Pomocný vychovávateľ s ekonomickou agendou - VK 5/2019

Poskytovanie starostlivosti deťom a plnoletým fyzickým osobám na základe plánov v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Pomocná práca vykonávaná pomocným vychovávateľom pri zabezpečovaní náhradnej starostlivosti o deti, najmä fyzická starostlivosť o deti, upevňovanie hygienických návykov, skvalitňovanie spoločenského správania detí, vykonávanie pomocných prác pri realizácii výchovno-vzdelávacieho procesu, sledovanie zdravotného stavu a výchovy. Organizačné a ekonomické zabezpečovanie prevádzky samostatnej výchovnej skupiny s vedením hospodárskej, stravovacej a sociálnej agendy.


 

Tlačiť