Užitočné dokumenty

Internetový sprievodca trhom práce

EURES

Kariéra - logo

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

 

pomocný vychovávateľ v CDR

Formovanie a prehlbovanie návykov a zručností detí v oblasti pracovných aktivít v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Poskytovanie starostlivosti deťom na základe plánov . Vykonáva obslužné činnosti spojené s chodom samostatnej usporiadanej skupiny.


 

Tlačiť