Užitočné dokumenty

Internetový sprievodca trhom práce

EURES

Kariéra - logo

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

 

Pomocný vychovávateľ v Centre pre deti a rodiny Myjava

pdf
VK 9pv NM.pdf
[pdf,278.0 kB]
Výchovno-vzdelávacia činnosť vykonávaná pedagogickým zamestnancom, poskytovanie starostlivosti deťom a plnoletým fyzickým osobám na základe plánov v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.


 

Dátum vytvorenia stránky: 18.07.2020

Tlačiť