Užitočné dokumenty

Internetový sprievodca trhom práce

EURES

Kariéra - logo

 

Psychológ – odborný zamestnanec pri výkone práce vo verejnom záujme (na zastupovanie počas RD) 1

Odborná činnosť vykonávaná psychológom v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, najmä poskytovanie odborných psychologických služieb v centre pre deti a rodiny /CDR/ v záujme efektívneho fungovania zariadenia s dôrazom na duševné zdravie detí a mladých dospelých. Vykonávanie informačnej, diagnostickej, preventívnej, modifikačnej a poradenskej činnosti pre CDR.


 

Tlačiť