Užitočné dokumenty

Internetový sprievodca trhom práce

EURES

Kariéra - logo

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

 

Psychológ - VK 4/2021

pdf
psychológ.pdf
[pdf,159.1 kB]
Odborná činnosť vykonávaná psychológom v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, najmä poskytovanie odborných psychologických služieb v centre v záujme efektívneho fungovania zariadenia s dôrazom na duševné zdravie detí a mladých dospelých. Vykonávanie informačnej , diagnostickej, preventívnej a poradenskej činnosti pre centrum


 

Dátum vytvorenia stránky: 04.09.2020
Dátum aktualizácie: 03.09.2021

Tlačiť