Užitočné dokumenty

Internetový sprievodca trhom práce

EURES

Kariéra - logo

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

 

Samostatný pedagogický zamestnanec - vychovávateľ v samostatnej usporiadanej skupine

Výchovno-vzdelávacia činnosť vykonávaná pedagogickým zamestnancom, poskytovanie starostlivosti deťom a plnoletým fyzickým osobám na základe plánov v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.


 

Dátum vytvorenia stránky: 22.12.2020

Tlačiť