Užitočné dokumenty

Internetový sprievodca trhom práce

EURES

Kariéra - logo

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

 

Samostatný vychovávateľ 4

Výchovno- vzdelávacia invaliduálne orientovaná činnosť zameraná na rozvoj tvorivých schopností detí s nariadenou ústavnou starostlivosťou, neodkladným opatrením a výchovným opatrením vrátane vypracúvania programov výchovnej a záujmovej činnosti s využitím špeciálnych výchovných metód. Aktívny podiel na plnení hlavného cieľa CDR v oblasti výchovy, starostlivosti o deti a mladých dospelých a ich príprave na osamostatnenie sa.


 

Tlačiť