Užitočné dokumenty

Internetový sprievodca trhom práce

EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

 

Sociálny pracovník NP DEI NS III

Sociálny pracovník- ambulantná a terénna forma práce v rámci Národného projektu Podpora deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti III v rámci Operačného programu Ľudské zdroje , podaktivita 1.2.


 

Dátum vytvorenia stránky: 15.11.2021

Tlačiť