Užitočné dokumenty

Internetový sprievodca trhom práce

EURES

Kariéra - logo

 

Sociálny pracovník - VKP 6/2019

Vykonávanie sociálnej práce so zameraním na prácu s dieťaťom a jeho rodinou počas výkonu opatrení SPOD a SK v Centre pre deti a rodiny Prievidza (ďalej len „centrum“) na základe plánu sociálnej práce s dieťaťom a jeho rodinou, ktorý je vypracovaný v spolupráci s úradom práce sociálnych vecí a rodiny


 

Tlačiť