Užitočné dokumenty

Internetový sprievodca trhom práce

EURES

Kariéra - logo

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

 

sociálny pracovník - zamestnanec pri výkone práce vo verejnom záujme

sociálna diagnostika, ktorá vyžaduje špecializované odborné metódy, postupy a techniky sociálnej práce, spoluprácu a špeciálne konzultácie s viacerými subjektmi, rozhodovanie o sociálnej situácii v prospech dieťaťa alebo mladého dospelého v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately


 

Dátum vytvorenia stránky: 19.02.2021

Tlačiť