Užitočné dokumenty

Internetový sprievodca trhom práce

EURES

Kariéra - logo

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

 

Špeciálny pedagóg

pdf
VK 7 SP PU.pdf
[pdf,309.1 kB]
Odborná špeciálno-pedagogickú činnosť vykonávaná špeciálnym pedagógom v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately


 

Dátum vytvorenia stránky: 28.07.2020

Tlačiť