Užitočné dokumenty

Internetový sprievodca trhom práce

EURES

Kariéra - logo

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

 

špeciálny pedagóg – odborný zamestnanec pri výkone práce vo verejnom záujme (na špecializovanej skupine pre deti s poruchami správania) 2

Odborná činnosť vykonávaná špeciálnym pedagógom v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately


 

Tlačiť