Užitočné dokumenty

Internetový sprievodca trhom práce

EURES

Kariéra - logo

 

Špeciálny pedagóg – odborný zamestnanec pri výkone práce vo verejnom záujme (na špecializovanej skupine pre deti s poruchami správania)

Odborná činnosť vykonávaná špeciálnym pedagógom v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.


 

Tlačiť