Užitočné dokumenty

Internetový sprievodca trhom práce

EURES

Kariéra - logo

 

Špeciálny pedagóg

pdf
VK SPEC pedag IL.pdf
[pdf,284.1 kB]
Odborná činnosť so zameraním na prácu s dieťaťom počas jeho umiestnenia v CDR na základe plánu sociálnej práce s dieťaťom a jeho rodinou, - vykonávanie vstupnej a priebežnej diagnostiky dieťaťa, - špecializovaná pedagogická pomoc pri vykonávaní odbornej diagnostiky, v rámci opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, - poskytovanie pomoci dieťaťu, - realizácia vzdelávacích, tréningových a rozvojových programov, - participácia na zhodnocovaní a navrhovaní ďalšieho postupu pri rozvoji schopností dieťaťa, - spolupráca s ostatnými zamestnancami centra, - spolupráca s so školskými a predškolskými zariadeniami a špeciálne konzultácie s nimi na účely rozhodovania sa pri umiestňovaní detí, pri riešení problémov detí, - pozorovanie detí prostredníctvom priamej činnosti s nimi, - príprava metodických pomôcok zo svojej oblasti pre vychovávateľov SS, - vypracovávanie metodiky a prípravy pre vychovávateľov zo získania pedagogických zručností, - spolupráca na príprave výchovných, vzdelávacích programov pre deti,


 

Tlačiť