Užitočné dokumenty

Internetový sprievodca trhom práce

EURES

Kariéra - logo

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

 

Špeciálny pedagóg

pdf
VK 19 spec pedPU.pdf
[pdf,309.2 kB]
Odborná špeciálno-pedagogickú činnosť vykonávaná špeciálnym pedagógom v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately


 

Tlačiť