Užitočné dokumenty

Internetový sprievodca trhom práce

EURES

Kariéra - logo

 

Voľné pracovné miesto pedagogického zamestnanca

Výchovno-vzdelávacia činnosť vykonávaná pedagogickým zamestnancom,ktorým je vychovávateľ v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.


 

Tlačiť