Užitočné dokumenty

Internetový sprievodca trhom práce

EURES

Kariéra - logo

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

 

Voľné pracovné miesto - Vychovávateľ 1

Výchovno-vzdelávacia činnosť pedagogickým zamestnancom,ktorý je vychovávateľ v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.


 

Tlačiť