Užitočné dokumenty

Internetový sprievodca trhom práce

EURES

Kariéra - logo

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

 

Výberové konanie 6/2021 - Vychovávateľ

Výchovno- vzdelávacia činnosť vykonávaná pedagogickým zamestnancom, ktorým je vychovávateľ v zariadení sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately.


 

Dátum vytvorenia stránky: 12.10.2021

Tlačiť