Užitočné dokumenty

Internetový sprievodca trhom práce

EURES

Kariéra - logo

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

 

Vyberové konanie_ vychovávateľ

Výchovno-vzdelávacia činnosť vykonávaná pedagogickým zamestnancom,ktorým je vychovávateľ v zariadení sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately


 

Dátum vytvorenia stránky: 08.07.2020

Tlačiť