Užitočné dokumenty

Internetový sprievodca trhom práce

EURES

Kariéra - logo

 

Vychovávateľ

pdf
VPM VychovILK.pdf
[pdf,201.8 kB]
Výchovno - vzdelávacia činnosť vykonávaná pedagogickým zamestnancom, ktorý je vychovávateľ v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, zaradený do kariérového stupňa samostatný pedagogický zamestnanec.


 

Tlačiť