Užitočné dokumenty

Internetový sprievodca trhom práce

EURES

Kariéra - logo

 

Vychovávateľ ako pedagogický zamestnanec, zamestnanec pri 2

Výchovno-vzdelávacia činnosť vykonávaná pedagogickým zamestnancom, ktorým je vychovávateľ v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.


 

Tlačiť