Užitočné dokumenty

Internetový sprievodca trhom práce

EURES

Kariéra - logo

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

 

vychovávateľ ako pedagogický zamestnanec, zamestnanec pri výkone práce vo verejnom záujme (zastupovanie počas dlhodobej PN) 1

Výchovno-vzdelávacia činnosť vykonávaná pedagogickým zamestnancom, ktorým je vychovávateľ v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.


 

Dátum vytvorenia stránky: 22.02.2021

Tlačiť