Užitočné dokumenty

Internetový sprievodca trhom práce

EURES

Kariéra - logo

 

Vychovávateľ

pdf
VK vychovPU12.pdf
[pdf,218.6 kB]
Výchovno-vzdelávacia činnosť vykonávaná odborným zamestnancom, ktorým je vychovávateľ v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately


 

Tlačiť