Užitočné dokumenty

Internetový sprievodca trhom práce

EURES

Kariéra - logo

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

 

Vychovávateľ - pedagogický zamestnanec - VK 2/2021

Výchovno – vzdelávacia individuálne orientovaná činnosť zameraná na rozvoj tvorivých schopností detí s nariadenou ústavnou starostlivosťou, neodkladným opatrením a výchovným opatrením vrátane vypracúvania programov výchovnej a záujmovej činnosti s využitím špeciálnych výchovných metód. Aktívny podiel na plnení hlavného cieľa CDR v oblasti výchovy, starostlivosti o deti a mladých dospelých a ich príprave na samostatný život. Komplexné zabezpečenie chodu samostatne usporiadanej skupiny v spolupráci s ostatnými zamestnancami samostatne usporiadanej skupiny.


 

Dátum vytvorenia stránky: 16.02.2018
Dátum aktualizácie: 26.03.2021

Tlačiť