Užitočné dokumenty

Internetový sprievodca trhom práce

EURES

Kariéra - logo

 

Socialny_pracovník_NP_DEI_III

Vykonávanie sociálnej práce so zameraním na prácu s dieťaťom a jeho rodinou počas výkonu opatrení SPOD SK v centre pre deti a rodiny na základe plánu sociálnej práce s dieťaťom a jeho rodinou, ktorý je vypracovaný v spolupráci s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny a to najmä: -vykonávanie sociálnej práce v prirodzenom prostredí, v náhradnom prostredí v otvorenom prostredí a v prostredí utvorenom a usporiadanom na výkon opatrení SPOD a SK -vykonávanie soc. práce pre dieťa a jeho rodinu na základe zhodnotenia situácie dieťaťa a jeho rodiny a posúdenia možností rodičov riešiť situáciu ambulantnou alebo terénnou formou - nácvik rodičovských a iných zručností rodiča alebo inej fyzickej osoby a ďalšie odborné činnosti zamerané na získanie, obnovu atď. rodičovských a iných zručností rodiča alebo inej fyzickej osoby - sociálna diagnostika, ktorá vyžaduje špecializované odborné metódy, postupy a techniky sociálnej práce - vedenie prípadovej práce,koordinácia plánovania a realizácia plánu sociálnej práce s dieťaťom a jeho rodinou/náhradnou rodinou ....


 

Tlačiť