Vyhlásenie výberového konania 1/2018 - profesionálny náhradný rodič

Profesionálny náhradný rodič osobne zabezpečuje v plnom rozsahu po stránke výchovnej, sociálnej, vzdelávacej a zdravotnej 24 hodín denne starostlivosť o dieťa v mieste výkonu práce, ktorým je jeho adresa trvalého pobytu.


Voľné pracovné miesta

Tlačiť