Užitočné dokumenty

Internetový sprievodca trhom práce

EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

 

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Martin 2

Dátum: 10.9.2021
zamestnanec pri výkone práce vo verejnom záujme v rámci Národného projektu s názvom "Integrovaný prístup k výkonu sociálnej práce zamestnancami úradov práce, sociálnych vecí a rodiny" - terénny pracovník s miestom výkonu práce ÚPSVaR pracovisko Turčianske Teplice


 

Dátum vytvorenia stránky: 10.09.2021

Tlačiť