Chcem podať podnet

viacChcem sa poradiť

viacUžitočné dokumenty

EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

VK/2023/02/15 NP IPVSP Oddelenie PP na K ŤZP a PČ Trenčín

Dátum: 20.1.2023
terénny sociálny pracovník


 

Dátum vytvorenia stránky: 20.01.2023

Tlačiť