Užitočné dokumenty

Internetový sprievodca trhom práce

EURES

Kariéra - logo

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

 

Výberové konanie 07/2021na obsadenie voľného miesta pri výkone práce vo verejnom záujme v rámci Národného projektu "Integrovaný prístup k výkonu sociálnej práce zamestnancami úradov práce, sociálnych vecí a rodiny

Dátum: 18.1.2021
Výberové konanie č.: 07/2021 Kraj: Trnavský Národný projekt: „Integrovaný prístup k výkonu sociálnej práce zamestnancami úradov práce, sociálnych vecí a rodiny“ v rámci Operačného programu ľudské zdroje Názov služobného úradu vrátane sídla úradu: Ústredie práce, sociálnych vecí rodiny, Špitálska 8, 812 67 Bratislava, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Piešťany Názov pozície: zamestnanec pri výkone práce vo verejnom záujme v rámci Národného projektu s názvom „Integrovaný prístup k výkonu sociálnej práce zamestnancami úradov práce, sociálnych vecí a rodiny“ Počet voľných miest: 1 miesto, doba určitá do počas realizácie NP tj. do 31.05.2022. Organizačný útvar: úsek sociálnych vecí a rodiny, hmotná núdza, náhradné výživné a štátne sociálne dávky, Úrad PSVaR Piešťany, pracovisko Hlohovec Miesto výkonu práce: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Piešťany, pracovisko Hlohovec, Jarmočna 3204/3 920 01 Hlohovec


 

Dátum vytvorenia stránky: 18.01.2021

Tlačiť