Chcem podať podnet

viacChcem sa poradiť

viacUžitočné dokumenty

EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Zoznam agentov VPM

Úrad PSVR Pracovisko Meno, priezvisko, titul
agenta pre pracovné miesta
e-mail Telefón
Partizánske Bánovce nad Bebravou Kubík Ondrej, Mgr. ondrej.kubik@upsvr.gov.sk 038/2443315
Banská Bystrica Banská Bystrica Kmeťová Marianna, Mgr. marianna.kmetova@upsvr.gov.sk 048/2440341
Banská Bystrica Banská Bystrica Slávová Petra, Mgr. petra.slavova@upsvr.gov.sk 048/2440311
Banská Štiavnica Banská Štiavnica Kašiarová Henrieta henrieta.kasiarova@upsvr.gov.sk 045/2444206
Banská Štiavnica Banská Štiavnica Rückschlossová Lucia, Mgr. lucia.ruckschlossova@upsvr.gov.sk 045/2444205
Bardejov Bardejov Achejevová Renáta, Mgr. renata.achejevova@upsvr.gov.sk 054/2440272
Bardejov Bardejov Hudáková Katarína, Mgr. katarina.hudakova@upsvr.gov.sk 054/2440272
Bratislava Bratislava Dyršmíd Katarína, Mgr. katarina.dyrsmid@upsvr.gov.sk 02/20443898
Brezno Brezno Maruškinová Mariana, Mgr. mariana.maruskinova@upsvr.gov.sk 048/2442410
Brezno Brezno Turisová Janka, Mgr. janka.turisova@upsvr.gov.sk 048/2442410
Žilina Bytča Šelmeková Anežka, Mgr. anezka.selmekova@upsvr.gov.sk 041/2447320
Čadca Čadca Eisnerová Anna, Bc. anna.eisnerova@upsvr.gov.sk 041/2448803
Čadca Čadca Chrenšťová Michaela, Ing. michaela.chrenstova@upsvr.gov.sk 041/2448800
Čadca Čadca Jánošíková Mária, Bc. maria.janosikova@upsvr.gov.sk 041/2448803
Čadca Čadca Kufová Eva, Mgr. eva.kufova@upsvr.gov.sk 014/2448803
Čadca Čadca Zemaníková Jana, Mgr. jana.zemanikova@upsvr.gov.sk 041/2448803
Zvolen Detva Grexa Pavel pavel.grexa@upsvr.gov.sk 045/2443151
Zvolen Detva Sarvašová Lucia, Ing. lucia.sarvasova@upsvr.gov.sk 045/2443372
Dolný Kubín Dolný Kubín Nováková Katarína, Bc. katarina.novakova@upsvr.gov.sk 043/2444313
Trenčín Dubnica nad Váhom Gabajová Andrea, Ing. andrea.gabajova@upsvr.gov.sk 042/2443410
Dunajská Streda Dunajská Streda Árendášová Dana, Bc. dana.arendasova@upsvr.gov.sk 031/2440315
Dunajská Streda Dunajská Streda Bódis Július, Mgr. julius.bodis@upsvr.gov.sk 031/2440318
Lučenec Fiľakovo Jurovová Alžbeta, Ing. alzbeta.jurovova@upsvr.gov.sk 047/2442321
Galanta Galanta Károlyiová Erika, Mgr. erika.karolyiova@upsvr.gov.sk 031/2444340
Piešťany Hlohovec Barátová Miriam, Mgr. miriam.baratova@upsvr.gov.sk 033/2442311
Humenné Humenné Hrib Ladislav, Mgr. ladislav.hrib@upsvr.gov.sk 057/2440271
Humenné Humenné Karoľová Oľga, Ing. olga.karolova@upsvr.gov.sk 057/2440272
Humenné Humenné Rusňáková Iveta, Mgr. iveta.rusnakova@upsvr.gov.sk 057/2440271
Trenčín Ilava Grambličková Andrea, Ing. andrea.gramblickova@upsvr.gov.sk 042/2445311
Kežmarok Kežmarok Dudaško Anton, Ing. anton.dudasko@upsvr.gov.sk 052/2442302
Kežmarok Kežmarok Pletzová Marta, Mgr. marta.pletzova@upsvr.gov.sk 052/2442322
Komárno Komárno Alexovics Veronika, Ing. veronika.alexovics@upsvr.gov.sk 035/2444318
Komárno Komárno Bozsókyová Zuzana zuzana.bozsokyova@upsvr.gov.sk 035/2444522
Komárno Komárno Gerendásová Katarína, Mgr. katarina.gerendasova@upsvr.gov.sk 035/2444413
Komárno Komárno Koštialiková Eva, Bc. eva.kostialikova@upsvr.gov.sk 035/2444318
Komárno Komárno Stanová Lucia, Ing. lucia.stanova@upsvr.gov.sk 035/2444414
Komárno Komárno Šimunčiová Andrea, Ing. andrea.simunciova@upsvr.gov.sk 035/2444410
Košice Košice Libáková Marta, Mgr. marta.libakova@upsvr.gov.sk 055/2442299
Košice Košice Novák Róbert, Ing. robert.novak@upsvr.gov.sk 055/2442203
Banská Štiavnica Kremnica Kovalčíková Zuzana, Mgr. zuzana.kovalcikova@upsvr.gov.sk 045/2446202
Banská Štiavnica Kremnica Popová Klára, Ing. klara.popova@upsvr.gov.sk 045/2446100
Zvolen Krupina Babiaková Martina, Mgr. martina.babiakova@upsvr.gov.sk 045/2442366
Zvolen Krupina Gaučík Repická Dominika, Ing. dominika.gaucikrepicka@upsvr.gov.sk 045/2442362
Žilina Kysucké Nové Mesto Gabrišová Josefa, Ing. josefa.gabrisova@upsvr.gov.sk 041/2446213
Levice Levice Kasan Ľuboš, Ing. lubos.kasan@upsvr.gov.sk 036/2440220
Levice Levice Pastier Jozef, Bc. jozef.pastier@upsvr.gov.sk 036/2440320
Poprad Levoča Palenčárová Mária, Ing. maria.palencarova@upsvr.gov.sk 053/2446410
Liptovský Mikuláš Liptovský Mikuláš Durdíková Dominika, Bc. dominika.durdikova@upsvr.gov.sk 044/2440318
Liptovský Mikuláš Liptovský Mikuláš Kokavcová Lucia, Mgr. lucia.kokavcova@upsvr.gov.sk 044/2440110
Lučenec Lučenec Čičmancová Andrea, Mgr. andrea.cicmancova@upsvr.gov.sk 047/2441313
<< < | 1 | 2 | 3 | > >>

Tlačiť