Chcem podať podnet

viacChcem sa poradiť

viacUžitočné dokumenty

Internetový sprievodca trhom práce

EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Zoznam agentov VPM

Úrad PSVR Pracovisko Meno, priezvisko, titul
agenta pre pracovné miesta
e-mail Telefón
Prešov Prešov Karasová Petra, Ing. petra.karasova@upsvr.gov.sk 051/2440231
Prešov Prešov Kašparová Zuzana, Mgr. zuzana.kasparova@upsvr.gov.sk 051/2440232
Prešov Prešov Olšavská Adriána, Mgr. adriana.olsavska@upsvr.gov.sk 051/2440231
Prešov Prešov Uličná Monika, Mgr. monika.ulicna@upsvr.gov.sk 051/2440233
Prešov Prešov Župinová Ľudmila, Ing ludmila.zupinova@upsvr.gov.sk 051/2440233
Prievidza Prievidza Kráľová Marcela, Mgr. marcela.kralova@upsvr.gov.sk 046/2440271
Prievidza Prievidza Kršková Monika, Bc. monika.krskova@upsvr.gov.sk 046/2440273
Prievidza Prievidza Škrípová Zuzana, Ing. zuzana.skripova@upsvr.gov.sk 046/2440270
Revúca Revúca Papcunová Katarína, Mgr. katarina.papcunova@upsvr.gov.sk 058/2445201
Revúca Revúca Piatková Alena, Ing. alena.piatkova@upsvr.gov.sk 058/2445209
Revúca Revúca Vajdová Anna, Mgr. anna.vajdova@upsvr.gov.sk 058/2445209
Revúca Tornaľa Iván Tamás, PhDr. tamas.ivan@upsvr.gov.sk 147/2444202
Rimavská Sobota Rimavská Sobota Antalová Eva, Mgr. eva.antalova2@upsvr.gov.sk 047/2450400
Rimavská Sobota Rimavská Sobota Homolová Miroslava, Ing. miroslava.homolova@upsvr.gov.sk 047/2450407
Rimavská Sobota Rimavská Sobota Kántorová Adriana, Ing. adriana.kantorova@upsvr.gov.sk 047/2450303
Rožňava Rožňava Bischof Gabriel, Mgr. gabriel.bischof@upsvr.gov.sk 058/2440410
Rožňava Rožňava Forgáčová Viera, Mgr. viera.forgacova@upsvr.gov.sk 058/2440303
Rožňava Rožňava Potočná Mária, Mgr. maria.potocna@upsvr.gov.sk 058/2440410
Ružomberok Ružomberok Babálová Janka, Mgr. janka.babalova@upsvr.gov.sk 044/2443316
Ružomberok Ružomberok Gromová Kvetoslava, Bc. Ing. kvetoslava.gromova@upsvr.gov.sk 044/2443521
Ružomberok Ružomberok Piovarčiová Lucia, Mgr. lucia.piovarciova@upsvr.gov.sk 044/2443323
Senica Senica Mikula Adrián, Mgr. adrian.mikula@upsvr.gov.sk 034/2440110
Senica Senica Vereš Miroslav, Mgr. miroslav.veres@upsvr.gov.sk 034/2440303
Senica Skalica Londarev Sergej, Ing. sergej.londarev@upsvr.gov.sk 034/2441157
Spišská Nová Ves Spišská Nová Ves Čurillová Lívia, Ing. livia.curillova@upsvr.gov.sk 053/2440330
Spišská Nová Ves Spišská Nová Ves Dzurický Lukáš, Mgr. lukas.dzuricky@upsvr.gov.sk 053/2440303
Spišská Nová Ves Spišská Nová Ves Sarnová Gabriela, Ing. gabriela.sarnova@upsvr.gov.sk 053/2440455
Spišská Nová Ves Spišská Nová Ves Schrötterová Tatiana, Mgr. tatiana.schrotterova@upsvr.gov.sk 053/2440455
Stará Ľubovňa Stará Ľubovňa Nový Antonín, Mgr. antonin.novy@upsvr.gov.sk 052/2446302
Stará Ľubovňa Stará Ľubovňa Polomčáková Iveta, Mgr. iveta.polomcakova@upsvr.gov.sk 052/2446303
Stropkov Stropkov Lofaj Peter, Ing. peter.lofaj@upsvr.gov.sk 054/2444310
Topoľčany Topoľčany Ferenčíková Erika, Ing. erika.ferencikova@upsvr.gov.sk 038/2440333
Topoľčany Topoľčany Chrastinová Monika, Mgr. monika.chrastinova@upsvr.gov.sk 038/2440333
Topoľčany Topoľčany Kozinka Peter, Mgr. peter.kozinka@upsvr.gov.sk 038/2440333
Topoľčany Topoľčany Teplanský Ľubomír, Ing. lubomir.teplansky@upsvr.gov.sk 038/2440305
Trebišov Kráľovský Chlmec Némethová Lívia, Mgr. livia.nemethova@upsvr.gov.sk 056/2444274
Trebišov Trebišov Dvorožňáková Lenka, Mgr. lenka.dvoroznakova@upsvr.gov.sk 056/2446273
Trebišov Trebišov Fránerová Iveta, Ing. iveta.franerova@upsvr.gov.sk 056/2446271
Trebišov Trebišov Kántorová Eva, MVDr. eva.kantorova@upsvr.gov.sk 056/2446270
Trebišov Trebišov Madzin Ľubomír, Ing. lubomir.madzin@upsvr.gov.sk 056/2446272
Trenčín Dubnica nad Váhom Gabajová Andrea, Ing. andrea.gabajova@upsvr.gov.sk 042/2443410
Trenčín Ilava Grambličková Andrea, Ing. andrea.gramblickova@upsvr.gov.sk 042/2445311
Trenčín Trenčín Gombošová Renáta, Ing. renata.gombosova@upsvr.gov.sk 032/2440410
Trnava Trnava Hornáčková Alexandra, Mgr. alexandra.hornackova@upsvr.gov.sk 033/2440411
Trnava Trnava Ölvecká Gabriela, Ing. gabriela.olvecka@upsvr.gov.sk 033/2440410
Veľký Krtíš Veľký Krtíš Kanyó Attila, Mgr. attila.kanyo@upsvr.gov.sk 047/2451557
Veľký Krtíš Veľký Krtíš Krahulec Ivan, Bc. ivan.krahulec@upsvr.gov.sk 047/2451304
Veľký Krtíš Veľký Krtíš Palmanová Alexandra, JUDr. alexandra.palmanova@upsvr.gov.sk 047/2451303
Vranov nad Topľou Vranov nad Topľou Kočišová Ľuboslava, Mgr. luboslava.kocisova@upsvr.gov.sk 057/2445270
Vranov nad Topľou Vranov nad Topľou Zeleňák Ján, Ing. jan.zelenak@upsvr.gov.sk 057/2445110
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | > >>

Tlačiť