Užitočné dokumenty

Internetový sprievodca trhom práce

EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

 

Zoznam agentov VPM

Úrad PSVR Pracovisko Meno, priezvisko, titul
agenta pre pracovné miesta
e-mail Telefón
Banská Bystrica Banská Bystrica Kmeťová Marianna, Mgr. marianna.kmetova@upsvr.gov.sk 048/2440341
Banská Bystrica Banská Bystrica Vrbovská Lucia, Ing. lucia.vrbovska@upsvr.gov.sk 048/2440315
Banská Štiavnica Banská Štiavnica Kašiarová Henrieta henrieta.kasiarova@upsvr.gov.sk 045/2444206
Banská Štiavnica Banská Štiavnica Rückschlossová Lucia, Mgr. lucia.ruckschlossova@upsvr.gov.sk 045/2444205
Banská Štiavnica Kremnica Kovalčíková Zuzana, Mgr. zuzana.kovalcikova@upsvr.gov.sk 045/2446202
Banská Štiavnica Kremnica Popová Klára, Ing. klara.popova@upsvr.gov.sk 045/2446100
Banská Štiavnica Nová Baňa Kršiaková Barbora, Bc. barbora.krsiakova@upsvr.gov.sk 045/2447201
Banská Štiavnica Nová Baňa Šályová Marta marta.salyova@upsvr.gov.sk 045/2447202
Banská Štiavnica Žarnovica Bakoš Peter, Mgr. peter.bakos@upsvr.gov.sk 045/2448200
Banská Štiavnica Žarnovica Gazdíková Marta, Mgr. marta.gazdikova@upsvr.gov.sk 045/2448202
Banská Štiavnica Žiar nad Hronom Novodomcová Eleonóra eleonora.novodomcova@upsvr.gov.sk 045/2445212
Banská Štiavnica Žiar nad Hronom Zliechovcová Miriam, Mgr. miriam.zliechovcova@upsvr.gov.sk 045/2445208
Bardejov Bardejov Achejevová Renáta, Mgr. renata.achejevova@upsvr.gov.sk 054/2440272
Bardejov Bardejov Hudáková Katarína, Mgr. katarina.hudakova@upsvr.gov.sk 054/2440272
Bardejov Svidník Otrošinová Katarína, Mgr. katarina.otrosinova@upsvr.gov.sk 054/2443210
Bratislava Bratislava Balog František, Mgr. frantisek.balog@upsvr.gov.sk 02/20443898
Bratislava Bratislava Bošanská Milada, Bc. milada.bosanska@upsvr.gov.sk 02/20443874
Brezno Brezno Maruškinová Mariana, Mgr. mariana.maruskinova@upsvr.gov.sk 048/2442410
Brezno Brezno Turisová Janka, Mgr. janka.turisova@upsvr.gov.sk 048/2442410
Čadca Čadca Eisnerová Anna, Bc. anna.eisnerova@upsvr.gov.sk 041/2448803
Čadca Čadca Chabrečková Mária, Mgr. maria.chabreckova@upsvr.gov.sk 041/2448800
Čadca Čadca Zemaníková Jana, Mgr. jana.zemanikova@upsvr.gov.sk 041/2448803
Dolný Kubín Dolný Kubín Nováková Katarína, Bc. katarina.novakova@upsvr.gov.sk 043/2444313
Dolný Kubín Dolný Kubín Šťastná Sláva, Mgr. slava.stastna@upsvr.gov.sk 043/2444373
Dunajská Streda Dunajská Streda Árendášová Dana, Bc. dana.arendasova@upsvr.gov.sk 031/2440315
Dunajská Streda Dunajská Streda Bódis Július, Mgr. julius.bodis@upsvr.gov.sk 031/2440318
Dunajská Streda Dunajská Streda Csémyová Eva, Bc. eva.csemyova@upsvr.gov.sk 031/2440321
Dunajská Streda Dunajská Streda Hodosy Karol, Bc. karol.hodosy@upsvr.gov.sk 031/2440410
Dunajská Streda Veľký Meder Koroly Dalma, Mgr. dalma.koroly@upsvr.gov.sk 031/2443351
Galanta Galanta Károlyiová Erika, Mgr. erika.karolyiova@upsvr.gov.sk 031/2444340
Humenné Humenné Hrib Ladislav, Mgr. ladislav.hrib@upsvr.gov.sk 057/2440271
Humenné Humenné Rusňáková Iveta, Mgr. iveta.rusnakova@upsvr.gov.sk 057/2440271
Humenné Snina Gábor Štefan, Ing. stefan.gabor@upsvr.gov.sk 057/2441271
Kežmarok Kežmarok Kalafutová Alena, Ing. alena.kalafutova@upsvr.gov.sk 052/2442303
Kežmarok Kežmarok Pletzová Marta, Mgr. marta.pletzova@upsvr.gov.sk 052/2442322
Komárno Komárno Bozsókyová Zuzana zuzana.bozsokyova@upsvr.gov.sk 035/2444522
Komárno Komárno Gerendásová Katarína, Mgr. katarina.gerendasova@upsvr.gov.sk 035/2444413
Komárno Komárno Nagyová Anna, Mgr. anna.nagyova@upsvr.gov.sk 035/2444413
Komárno Komárno Šimunčiová Andrea, Ing. andrea.simunciova@upsvr.gov.sk 035/2444410
Košice Košice Duda Miroslav, Ing. miroslav.duda@upsvr.gov.sk 055/2442151
Košice Košice Filčáková Karina, Ing. karina.filcakova@upsvr.gov.sk 055/2442298
Košice Košice Húlan Milan, Bc. milan.hulan@upsvr.gov.sk 055/2442218
Košice Košice Libáková Marta, Mgr. marta.libakova@upsvr.gov.sk 055/2442299
Košice Košice Novák Róbert, Ing. robert.novak@upsvr.gov.sk 055/2442203
Košice Košice Pisarčíková Anna, Ing. anna.pisarcikova@upsvr.gov.sk 055/2442209
Levice Levice Kasan Ľuboš, Ing. lubos.kasan@upsvr.gov.sk 036/2440220
Levice Levice Pastier Jozef, Bc. jozef.pastier@upsvr.gov.sk 036/2440320
Levice Levice Pastierová Iveta, Bc. iveta.pastierova@upsvr.gov.sk 036/2440410
Liptovský Mikuláš Liptovský Mikuláš Durdíková Dominika, Bc. dominika.durdikova@upsvr.gov.sk 044/2440318
Liptovský Mikuláš Liptovský Mikuláš Kokavcová Lucia, Mgr. lucia.kokavcova@upsvr.gov.sk 044/2440110
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | > >>

Tlačiť