Výsledky vyhľadávania

<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | > >>

Rozvod rodičov (rozchod rodičov)

Zákon č. 36/2005 Z.z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Rozmýšľate o rozchode s partnerom, či r
Viac informácií

Týranie blízkej alebo zverenej osoby

Za týranie, zneužívanie a zanedbávanie dieťaťa sa považuje akékoľvek náhodné, vedomé, prípadne nevedomé konanie rodiča, vychovávateľa alebo inej
Viac informácií

Výchovné problémy detí

Zákon č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 330/2007 Z. z.,
Viac informácií

Náhradná starostlivosť

Zákon č. 36/2005 Z.z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Viac informácií

Sme rodina s nízkym alebo žiadnym príjmom

Zákon č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov  Hmotná núdza je stav, keď príjem členov domácnosti nedo
Viac informácií

Deti a rozvod (rozchod)

Po rozvode (rozchode) rodičov maloletého dieťaťa je potrebné upraviť výkon rodičovských práv a povinností k maloletému dieťaťu. Ak  ro
Viac informácií

Úprava práv a povinností rodičov voči dieťaťu

Zákon č. 36/2005 Z.z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Dohovor o právach dieťaťa Úprava výkonu rod
Viac informácií

Problémové správanie detí

Najčastejšie problémové správanie detí: Klamstvá – ide o vyslovenie vedome nepravdivého výroku, ktorý sa nezhoduje s vnútorným presvedčením
Viac informácií
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | > >>
späť
 Úradné hodiny

Pondelok nestránkový deň
Utorok nestránkový deň
Streda nestránkový deň
Štvrtok nestránkový deň
Piatok nestránkový deň

Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac