Výsledky vyhľadávania

<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | > >>

Záškoláctvo

Záškoláctvo je neospravedlnená neprítomnosť – absencia z vyučovania bez vedomia rodičov (resp. zákonných zástupcov) alebo s vedomím rodičov. Na z
Viac informácií

Závislosti detí

Možné druhy závislostí: - na mobile - na internete - na počítačových hrách - na alkohole - na drogách Ako spoznáte závislosť?- mení sa správanie
Viac informácií

Chcem byť pestúnom

Ktorýkoľvek ÚPSVaR, oddelenie SPOD a SK poskytne záujemcovi, ktorý má záujem stať sa pestúnom (záujemca o náhradnú rodinnú starostlivosť – N
Viac informácií

Chcem si osvojiť dieťa

Ktorýkoľvek ÚPSVaR, oddelenie SPOD a SK poskytne záujemcovi, ktorý má záujem stať sa osvojiteľom (záujemca o náhradnú rodinnú starostlivosť
Viac informácií

Manželia nežijúci v spoločnej domácnosti

V prípade, ak manželia spoločne nežijú a jeden z nich alebo obaja sa ocitnú v stave hmotnej núdze, môžu sa na účely posudzovania h
Viac informácií

Dospelí nad 25 rokov

Zákon č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov  Hmotná núdza je stav, keď príjem členov domácnosti nedo
Viac informácií

Mladí dospelí do 25 rokov

Zákon č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov  Hmotná núdza je stav, keď príjem členov domácnosti nedo
Viac informácií

Som poberateľ dôchodku

Zákon č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov  Hmotná núdza je stav, keď príjem členov domácnosti nedo
Viac informácií
<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | > >>
späť
 Úradné hodiny

Pondelok nestránkový deň
Utorok nestránkový deň
Streda nestránkový deň
Štvrtok nestránkový deň
Piatok nestránkový deň

Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac