Výsledky vyhľadávania

<< < | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | > >>

Čo sú odborné poradenské služby?

Informácie o odborných poradenských službách
Viac informácií

Ako mám postupovať, ak ochoriem?

Vaša pracovná neschopnosť je vážnym dôvodom, pre ktorý úrad ospravedlní Vaše nedostavenie sa na úrad v určenom termíne na úrad alebo iné miesto určené
Viac informácií

Môžem poberať dávku v nezamestnanosti aj v inom štáte EÚ?

Informácie o podmienkach nároku na dávku v nezamestnanosti v inom štáte EÚ nájdete na http://www.socpoist.sk/davka-v-nezamestnanosti-a-
Viac informácií

Mám nárok na dávku v nezamestnanosti?

Informácie o podmienkach nároku na dávku v nezamestnanosti nájdete na http://www.socpoist.sk/davka-v-nezamestnanosti/1361s  
Viac informácií

Cestujem na výberové konanie/pohovor, preplatíte mi cestovné?

Náhrada časti cestovných výdavkov súvisiacich s absolvovaním vstupného pohovoru alebo výberového konania u zamestnávateľa
Viac informácií

Aké vhodné pracovné miesto mi môže ponúknuť sprostredkovateľka?

Ponuka vhodného zamestnania zohľadňuje Váš zdravotný stav,  prihliada na niektorú z Vašich kvalifikácií, odborné zručnosti alebo druh doteraz vyk
Viac informácií

Akým spôsobom preukazujem úradu, že si hľadám zamestnanie?

Za aktívne formy osobného vyhľadávania zamestnania uchádzačom o zamestnanie sa považuje: žiadosť o prijatie do pracovného pomeru alebo obdob
Viac informácií

Ako často budem navštevovať svoju sprostredkovateľku?

Ako uchádzač o zamestnanie ste povinný aktívne si hľadať zamestnanie a aktívne hľadanie zamestnania osobne preukazovať úradu v termíne a na miest
Viac informácií

Čo nájdem v Informačno-poradenskom stredisku?

V stredisku nájdete informácie o trhu práce v tlačenej a v elektronickej podobe. V stredisku máte bezplatný prístup na i
Viac informácií
<< < | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | > >>
späť
 Úradné hodiny

Pondelok

8:00-12:00 13:00-15:00

Utorok

8:00-12:00 13:00-15:00

Streda

8:00-12:00 13:00-17:00

Štvrtok

nestránkový deň

Piatok

8:00-12:00

Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac