Výsledky vyhľadávania

Príspevok pri narodení dieťaťa

...Žiadosť o príspevok pri narodení dieťaťa Vyhlásenie o bydlisku Potvrdenie ošetrujúceho lekára dieťaťa Poučenie pre občana...

(Užitočný dokument)  

viac

 

Adresár zariadení na výkon opatrení SPODaSK

...Centrum pre deti a rodiny v zriaďovateľskej pôsobnosti Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Centrum pre deti a rodiny...

(Rubrika)  

viac

 

26.11.2015 / Výzva na výber partnerských organizácií – Opatrenie 3. Podpora distribúcie darovaných potravín

... Dátum platnosti: od 26.11. 2015 – do 30. 7. 2019 Výzva bola uzatvorená vzhľadom na nerealizáciu Opatrenia 3 a v súvislosti...

(Rubrika)  

viac

 

Zoznam referátov poradensko - psychologických služieb

...Zoznam referátov poradensko - psychologických služieb...

(Článok)  

viac

 

riaditeľ/ka Centra pre deti a rodiny Trenčín, Jilemnického 40, 911 01 Trenčín

...Kraj: Trenčiansky    Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny   Výberové konanie číslo: VK...

(Článok)  

viac

 

riaditeľ/ka Centra pre deti a rodiny Holíč, Rodinné domky 1293/1, 908 51 Holíč

...Kraj: Trnavský    Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny   Výberové konanie číslo: VK...

(Článok)  

viac

 

Národný projekt Praxou k zamestnaniu 2

...                                ...

(Článok)  

viac

 

Národný projekt Zosúladenie rodinného a pracovného života

...                                  ...

(Článok)  

viac

 

Dotácie pre deti

...Aktuálne informácie Upozornenie pre žiadateľov o dotáciu na stravu Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom...

(Článok)  

viac

 

Opatrenie č. 2 Zapracovanie u zamestnávateľa za účelom získania a obnovy pracovných návykov

...Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny oznamuje, že dňom 31.08.2019 zastavuje  možnosť vytvárania záväzkov na...

(Článok)  

viac

 

<< < | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | > >>

Tlačiť

 


Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac