Výsledky vyhľadávania

Usmernenie pri nakladaní s majetkom štátu v správe CDR

...Usmernenie pri nakladaní s majetkom štátu a užívanie cudzieho majetku - pre CDR Príloha č.1 vzory rozhodnutí o majetku štátu pre ...

(Rubrika)  

viac

 

Základné informácie o NP PODPN

...Stretávame sa s nepresnými informáciami ohľadom národného projektu Podpora ochrany detí pred násilím (NP PODPN)...

(Rubrika) InfoPortál pre koordinátorov ODPN

viac

 

Kriminologické možnosti riešenia domáceho násilia

...Koordinátorka z ÚPSVaR Trenčín Katka Čierniková poslala zborník príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou konanej ...

(Rubrika) InfoPortál pre koordinátorov ODPN

viac

 

V síti - dokument o zneužívaní detí na internete

...Český dokument V síti sa zblízka pozrel na sexuálne zneužívanie detí v online prostredí. Tip na tento dokument dali Táňa Poláková ...

(Rubrika) InfoPortál pre koordinátorov ODPN

viac

 

Smernica MŠVVaŠ SR k šikanovaniu detí

...Smernicu č. 36/2018 k prevencii a riešeniu šikanovania detí a žiakov v školách a školských zariadeniach poslal na...

(Rubrika) InfoPortál pre koordinátorov ODPN

viac

 

Narodný projekt Prognózy vývoja na trhu práce v SR II

... Komplexná analýza zamestnanosti a verifikácia prognóz v roku 2017 Komplexná metodika pokrývajúca všetky aktivity...

(Rubrika)  

viac

 

Zamestnávanie štátnych príslušníkov tretích krajín/občanov EÚ s miestom výkonu práce na území SR

(Rubrika)  

viac

 

4. Štátny príslušník tretej krajiny môže začať vykonávať prácu na území SR aj v rámci pracovnej dovolenky

... ...

(Článok)  

viac

 

3. Štátny príslušník tretej krajiny môže začať vykonávať prácu na území SR ak má udelený prechodný pobyt na základe:

...a) potvrdenia o možnosti obsadenia VPM zodpovedajúceho vysokokvalifikovanému zamestnaniu (k žiadosti o modrú kartu) - v prípade...

(Článok)  

viac

 

Zamestnanec pri výkone práce vo verejnom záujme v rámci národného projektu ,,Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy“ - manažér kvality pre ISO 9001

...VKP 5 /2019   Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Číslo výberového konania:  VKP 5 /2019 Funkcia:...

(Článok)  

viac

 

<< < | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | > >>

Tlačiť

 


Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac