Výsledky vyhľadávania

Náhradná starostlivosť

(Rubrika)  

viac

 

Náhradná osobná starostlivosť

...(§ 45 zákona č. 36/2005 Z. z. zákon o rodine) Ak to vyžaduje záujem maloletého dieťaťa, súd môže zveriť maloleté dieťa do...

(Článok)  

viac

 

Pestúnska starostlivosť

...(§ 48 zákona 36/2005 Z. z. zákon o rodine) Ak rodičia nezabezpečujú alebo nemôžu zabezpečiť osobnú starostlivosť o maloleté...

(Článok)  

viac

 

Ústavná starostlivosť

...(Zákon č. 36/2005 Z. z. zákon o rodine) Náhradná osobná starostlivosť alebo pestúnska starostlivosť má prednosť pred ústavnou...

(Článok)  

viac

 

Osvojenie

...(Podľa zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine) Osvojením vzniká medzi osvojiteľom a osvojencom rovnaký vzťah, aký je medzi rodičmi a...

(Rubrika)  

viac

 

Právne predpisy a dokumenty

(Rubrika)  

viac

 

Priority ÚPSVaR

...    ...

(Rubrika)  

viac

 

Posudková činnosť

(Rubrika)  

viac

 

Peňažné príspevky na kompenzáciu ťažko zdravotne postihnutých

(Rubrika)  

viac

 

Národné projekty v programovom období 2007-2013

...PRIESTOR NA VAŠU PRÍLEŽITOSŤ        Tieto projekty sa realizujú vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu ...

(Rubrika)  

viac

 

<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | > >>

Tlačiť

 


Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac