Výsledky vyhľadávania

Národné projekty v programovom období 2004-2006

... V rámci programového obdobia 2004 – 2006 boli finančné prostriedky z Európskeho sociálneho fondu čerpané prostredníctvom...

(Rubrika)  

viac

 

Národný projekt XII

...Názov projektu: Modernizácia služieb zamestnanosti prostredníctvom vzdelávania zamestnancov úradov práce, sociálnych vecí a...

(Článok)  

viac

 

Národný projekt XIV

...  Názov projektu: Cielené odborné vzdelávanie zamestnancov úradov práce, sociálnych vecí a rodiny na úsekoch...

(Článok)  

viac

 

Národný projekt XI

... Názov projektu: Teoretická a praktická príprava zamestnancov na získanie nových vedomostí a odborných...

(Článok)  

viac

 

Národný projekt IX

...Názov projektu: Absolventská prax  ...

(Článok)  

viac

 

Národný projekt VIII

...Názov projektu: Zvýšenie rozsahu a kvality poskytovania sprostredkovateľských služieb    ...

(Článok)  

viac

 

Národný projekt VIIB

... Názov projektu:   Zefektívnenie, modernizácia  a zvyšovanie rozsahu odborných poradenských ...

(Článok)  

viac

 

Národný projekt VIIA

... Názov projektu: Modernizácia služieb zamestnanosti podporou rozvoja nástrojov a foriem informačných...

(Článok)  

viac

 

Národný projekt VII

... Názov projektu: Zvýšenie rozsahu a kvality služieb zamestnanosti prostredníctvom informačných a poradenských...

(Článok)  

viac

 

Národný projekt V

... Názov projektu: Aktivácia nezamestnaných a nezamestnaných s nízkou motiváciou odkázaných na dávku v hmotnej ...

(Článok)  

viac

 

<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | > >>

Tlačiť

 


Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac