Výsledky vyhľadávania

Národný projekt V

... Názov projektu: Aktivácia nezamestnaných a nezamestnaných s nízkou motiváciou odkázaných na dávku v hmotnej ...

(Článok)  

viac

 

Národný projekt IIIa

... Názov projektu: Vzdelávanie a príprava pre trh práce a zamestnanecká prax     ...

(Článok)  

viac

 

Národný projekt III

... Názov projektu: Vzdelávanie a príprava nezamestnaných pre trh práce    ...

(Článok)  

viac

 

Národný projekt II

... Názov projektu: Podpora zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím     ...

(Článok)  

viac

 

Národný projekt I

... Názov projektu: Podpora zamestnávania nezamestnaných s dôrazom na znevýhodnené skupiny na trhu práce ...

(Článok)  

viac

 

Národný projekt I-2 Podpora zamestnanosti uchádzačov o zamestnanie

...PRIESTOR NA VAŠU PRÍLEŽITOSŤ        Tieto projekty sa realizujú vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu ...

(Článok)  

viac

 

Národný projekt V-2 Aktivácia uchádzačov o zamestnanie

... PRIESTOR NA VAŠU PRÍLEŽITOSŤ        Tieto projekty sa realizujú vďaka podpore z Európskeho sociálneho...

(Článok)  

viac

 

Národný projekt II-2 Podpora zamestnanosti občanov so zdravotným postihnutím

...PRIESTOR NA VAŠU PRÍLEŽITOSŤ        Tieto projekty sa realizujú vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu ...

(Článok)  

viac

 

Národný projekt XXIV-2 Zvyšovanie zamestnateľnosti profesionálnych rodičov

...PRIESTOR NA VAŠU PRÍLEŽITOSŤ        Tieto projekty sa realizujú vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu ...

(Článok)  

viac

 

Národný projekt XXV-2 Príspevok na službu starostlivosti o dieťa

...PRIESTOR NA VAŠU PRÍLEŽITOSŤ        Tieto projekty sa realizujú vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu ...

(Článok)  

viac

 

<< < | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | > >>

Tlačiť

 


Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac