Pracovisko Bytča

Pracovisko Bytča

Zámok 104, 014 01 Bytča
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca pracoviska Mgr. Adriana Marmanová 122 0 041/2447100 adriana.marmanova@upsvr.gov.sk
Oddelenie služieb pre občana
Kolárovice, Predmier, Súľov-Hradná Mgr.Veronika Gablíková 125 0 041/2447213 veronika.gablikova@upsvr.gov.sk
Štiavnik L-Ž, Veľké Rovné - K,S,Š,Z,Ž Mgr. Anna Jantáková 136 0 041/2447161 anna.jantakova@upsvr.gov.sk
Bytča - E,F,I,L,N,O, P,R,S,Š,T,V,W Mgr. Zuzana Hromadíková 223 1 041/2447211 zuzana.hromadikova@upsvr.gov.sk
Bytča -Be-By,G, K,M,U,Z,Ž Mgr. Silvia Kypusová 228 1 041/2447318 silvia.kypusova@upsvr.gov.sk
Bytča -A, Ba,C,Č,,D,Ď,Dz,Dž,H,Ch,J + Podateľňa Emília Kúdelčíková 228 1 041/2447318 emilia.kudelcikova@upsvr.gov.sk
Kotešová, Hlboké nad Váhom,Veľké Rovné-C,Č,T,U,V,W Dana Mináriková 224 1 041/2447212 dana.minarikova@upsvr.gov.sk
Štiavnik A-K,Jablonové Mgr.Stanislava Macejíková 126 0 041/2447311 stanislava.macejikova@upsvr.gov.sk
Petrovice, Maršová-Rašov Mgr. Anna Pastuchová 126 0 041/2447312 anna.pastuchova@upsvr.gov.sk
Hvozdnica,Veľké Rovné A-B,D-J,L-R Mgr. Anežka Šelmeková 224 1 041/2447212 anezka.selmekova@upsvr.gov.sk
Služby pre zamestnávateľa, správne konanie, voľné pracovné miesta Ing. Karol Petrus 229 1 041/2447215 karol.petrus@upsvr.gov.sk
Hmotná núdza, náhradné výživné, štátne sociálne dávky, dotácie
PHN-Veľké Rovné,Hvozdnica,ŠSD-F,G,M,N,I Mgr. Katarína Korcová 127 0 041/2447315 katarina.korcova@upsvr.gov.sk
PHN-Bytča A-M,Pšurnovice,Jablonové,Kolárovice,ŠSD-H,O,J,U,Š Ing. Mária Gaňová 127 0 041/2447315 maria.ganova@upsvr.gov.sk
PHN-Bytča N-Z,Beňov,Petrovice,Hlboké,Maršová-Rašov,ŠSD-Ch,K,S,Ž Mgr. Adriana Mešterová 127 0 041/2447315 adriana.mesterova@upsvr.gov.sk
PHN-Štiavnik A-E,N-Z,Súľov,Hliník,ŠSD-C,Dz,Dž,L,P,R,V,Z Mgr. Alena Gregušová 231 1 041/2447319 alena.gregusova@upsvr.gov.sk
PHN-Štiavnik F-M,Kotešová,Predmier,ŠSD-A,B,Č,D,Ď,E,T Ing. Iveta Elefantová 231 1 041/2447319 iveta.elefantova@upsvr.gov.sk
Peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP
Bytča, Malá Bytča, Mikšová, Pšurnovice, Hliník, Hlboké, Hrabové, Mgr. Zuzana Hrobáriková 137 0 041/2447314 zuzana.hrobarikova@upsvr.gov.sk
Hvozdnica, Petrovice, Jablonové, Kolárovice, Súľov-Hradná, Predmier, Maršová-Rašov, Kotešová PaedDr. Melánia Rešová 137 0 041/2447313 melania.resova@upsvr.gov.sk
Veľké Rovné, Štiavnik Ing. Martina Štefániková 137 0 041/2447314 martina.stefanikova@upsvr.gov.sk
Sociálno-právna ochrana detí a sociálna kuratela
Kotešová, Kolárovice, Petrovice, Veľké Rovné, Malá Bytča, Pšurnovice Mgr. Helena Novotná 225 1 041/2447317 helena.novotna@upsvr.gov.sk
Štiavnik, Hvozdnica, Hrabové, Predmier, Maršová-Rašov, Súľov-Hradná, Jablonové Mgr. Anna Cudráková 225 1 041/2447216 anna.cudrakova@upsvr.gov.sk
Bytča,Hlboké, Hliník, Mikšová Mária Slobodníková 225 1 041/2447316 maria.slobodnikova@upsvr.gov.sk
Terénny sociálny pracovník Mgr. Mária Šípeková 227 1 O918922510 maria.sipekova@upsvr.gov.sk
Terénny sociálny pracovník Bc. Erika Fileková 227 1 O918921867 erika.filekova@upsvr.gov.sk
Terénny sociálny pracovník Mgr. Katarína Bondorová 227 1 041/2447216 katarina.bondorova@upsvr.gov.sk
Psychológ Mgr. Jana Kolejáková 230 1 041/2447320 jana.kolejaková@upsvr.gov.sk
Oddelenie peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností
posudkový sociálny pracovník, preukazy ŤZP, parkovacie preukazy : Ks-Ž Mgr. Elena Dodeková 121 0 041/2447148 elena.dodekova@upsvr.gov.sk
posudkový sociálny pracovník, preukazy ŤZP, parkovacie preukazy : A-Kr Mgr.Daniela Bučová 121 0 041/2447148 daniela.bucova@upsvr.gov.sk
späť