Národný projekt „Nestrať prácu - vzdelávaj sa“

Projekt je určený pre záujemcov o zamestnanie (ZoZ zaevidovaní na UPSVaR), teda pre tých občanov, ktorí neboli zaradení do evidencie na úrade práce ako nezamestnaní, ale v súčasnosti sú zamestnancami, prípadne majú záujem o vzdelávanie z dôvodu zmien na trhu práce.

Podporované vzdelávanie na účel tohto projektu je vzdelávanie zamerané na získanie, t. j. rozšírenie, zvýšenie alebo zmenu zručností v oblasti:

  • nedostatkových profesií,
  • digitalizácie a automatizácie,
  • zeleného hospodárstva.

Záujemca o zamestnanie si sám z verejne dostupných zdrojov vyberie konkrétne vzdelávanie, o ktoré má záujem, ako aj poskytovateľa vzdelávania, ktorý ho zrealizuje. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny pre záujemcu o zamestnanie vzdelávanie nevyhľadáva a ani nezabezpečuje komunikáciu s poskytovateľom vzdelávania.

Žiadosť o poskytnutie príspevku na vzdelávanie záujemcu o zamestnanie je potrebné predložiť úradu práce, sociálnych vecí a rodiny najneskôr 30 kalendárnych dní pred predpokladaným začiatkom vzdelávania. Formulár žiadosti je súčasťou súborov na stiahnutie alebo ho záujemcovi o zamestnanie poskytne úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.

Formulár žiadosti má dve hlavné časti:

  1. časť – vypĺňa záujemca o zamestnanie,
  2. časť – na žiadosť záujemcu o zamestnanie vypĺňa a potvrdzuje vybraný poskytovateľ vzdelávania.

Keďže na príspevok na vzdelávanie záujemcov o zamestnanie nie je právny nárok, nie je automaticky schválený každému záujemcovi o zamestnanie, ktorý si oň požiada. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny každú žiadosť posudzuje individuálne na základe posúdenia oprávnenosti požadovaného vzdelávania vrátane posúdenia hospodárnosti, efektívnosti, účelnosti a účinnosti poskytnutia príspevku na vzdelávanie.

Ak úrad práce, sociálnych vecí a rodiny predloženú žiadosť schváliuzatvorí so záujemcom o zamestnanie dohodu o poskytnutí príspevku na vzdelávanie záujemcu o zamestnanie. Bez uzatvorenia tejto dohody nie je možné príspevok na  vzdelávanie záujemcovi o zamestnanie poskytnúť.

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny uhradí príspevok na vzdelávanie vo výške 100 % nákladov na vzdelávanie iba v prípade úspešného ukončenia vzdelávania a splnenia všetkých podmienok v zmysle uzatvorenej dohody, na základe žiadosti o úhradu príspevku na vzdelávanie predloženej na úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.

Podrobnejšie informácie sú uvedené v dokumente Základné informácie k vzdelávaniu záujemcov o zamestnanie v rámci národného projektu Nestrať prácu – vzdelávaj sa (súčasť súborov na stiahnutie).

Kontakt – Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina:

Tel.: +421 041/2440 231 | kl: 410 231

Mgr. Ivana Skaličanová ivana.skalicanova@upsvr.gov.sk                                                                                                 

Ing. Mária Chovancová maria.chovancova@upsvr.gov.sk

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE K VZDELÁVANIU ZÁUJEMCOV O ZAMESTNANIE [ PDF]

Žiadosť o poskytnutie príspevku na vzdelávanie ZoZ [ DOCX]

Vyhodnotenie cenového prieskumu [ XLSX]

Vyjadrenie k nezrealizovaniu cenového prieskumu [ XLSX]


 

Dátum vytvorenia stránky: 19.05.2022
späť
 Úradné hodiny

Pondelok 8:00-12:00
13:00-15:00
Utorok 8:00-12:00
13:00-15:00
Streda 8:00-12:00
13:00-17:00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 8:00-12:00

Chcem sa poradiť /
Chcem podať podnet

viac