Aký je rozdiel medzi povolením na zamestnanie a modrou kartou Európskej únie?

Povolenie na zamestnanie sa udeľuje na obdobie trvania pracovného pomeru, maximálne na 2 roky. Udeľuje sa bez rozdielu kvalifikácie štátneho príslušníka tretej krajiny. Je podkladom pre žiadosť o udelenie povolenia na prechodný pobyt za účelom zamestnania. Policajný útvar rozhodne o žiadosti o udelenie povolenia na prechodný pobyt do 90 dní.

Modrá karta sa udeľuje na obdobie trvania pracovného pomeru, maximálne na 4 roky. Je určená len pre štátnych príslušníkov tretej krajiny, ktorí budú pracovať na pracovnom mieste zodpovedajúcom vysokokvalifikovanému zamestnaniu. Modrá karta je povolením na prechodný pobyt, pričom štátny príslušník tretej krajiny si nemusí vybaviť povolenie na zamestnanie. Policajný útvar rozhodne o žiadosti o vydanie modrej karty do 30 dní od doručenia kompletnej žiadosti.


 

Dátum vytvorenia stránky: 22.01.2013
Dátum aktualizácie: 17.05.2017
späť
 Úradné hodiny

Pondelok

8:00-11:00

Utorok

8:00-11:00

Streda

13:00-16:00

Štvrtok

nestránkový deň

Piatok

8:00-11:00

Chcem sa poradiť /
Chcem podať podnet

viac