Chcem zamestnať občana EÚ, aké mám povinnosti voči úradu?

Do 7 pracovných dní musíte príslušnému úradu práce, sociálnych vecí a rodiny oznámiť začatie resp. skončenie pracovnoprávneho vzťahu s občanom EU alebo jeho vyslania na výkon práce na predpísanom formulári v dvoch exemplároch (Priloha č.8). [ RTF 109.4 kB]

Príslušnosť úradu je podľa miesta výkonu práce. V prípade viacerých miest výkonu práce u toho istého zamestnávateľa informujete úrad v mieste sídla zamestnávateľa.


 

Dátum vytvorenia stránky: 21.01.2013
Dátum aktualizácie: 18.12.2020
späť
 Úradné hodiny

Úradné hodiny
Pondelok nestránkový deň
Utorok nestránkový deň
Streda nestránkový deň
Štvrtok nestránkový deň
Piatok nestránkový deň

Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac