Ktoré kategórie štátnych príslušníkov tretích krajín nepotrebujú povolenie na zamestnanie?

U štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sú uvedení v §23a ods.1 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti vznp. sa povolenie na zamestnanie ani potvrdenie o možnosti  obsadenia voľného pracovného miesta nevyžaduje.

Začiatok resp. koniec zamestnania alebo vyslania uvedených štátnych príslušníkov tretích krajín oznamuje zamestnávateľ alebo organizácia, ku ktorej sú vyslaní na výkon práce príslušnému úradu do 7 pracovných dní na predpísanom formulári (Priloha_č.9). [ RTF 149.9 kB]


 

Dátum vytvorenia stránky: 22.01.2013
Dátum aktualizácie: 17.05.2018
späť
 Úradné hodiny

Úradné hodiny
Pondelok nestránkový deň
Utorok nestránkový deň
Streda nestránkový deň
Štvrtok nestránkový deň
Piatok nestránkový deň

Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac