Akú pomoc poskytuje úrad ohrozeným zamestnancom?

Úrad pri hromadnom prepúšťaní poskytuje ohrozeným zamestnancom informácie:

  • o voľných pracovných miestach na území v SR a zahraničí,
  • o neštátnych poskytovateľoch služieb zamestnanosti,
  • o výberových konaniach, ktoré úrad organizuje
  • o podmienkach evidencie záujemcov o zamestnanie a uchádzačov o zamestnanie,
  • o podmienkach nároku na dávku v nezamestnanosti,
  • o aktívnych opatreniach na trhu práce,
  • o možnostiach ich vzdelávania a prípravy pre trh práce,

Úrad komunikuje so zamestnávateľom za účelom zmiernenia dopadu hromadného prepúšťania a aktívne vyhľadáva možnosti umiestnenia ohrozených zamestnancov u iných zamestnávateľov.


 

Dátum vytvorenia stránky: 21.01.2013
späť
 Úradné hodiny

Pondelok nestránkový deň
Utorok nestránkový deň
Streda nestránkový deň
Štvrtok nestránkový deň
Piatok nestránkový deň

Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac