Kedy môže zamestnávateľ začať prepúšťať ohrozených zamestnancov?

Zamestnávateľ môže začať prepúšťať ohrozených zamestnancov najskôr po uplynutí jedného mesiaca odo dňa doručenia písomnej informácie o prerokovaní hromadného prepúšťania so zástupcami zamestnancov.

Zamestnávateľ môže požiadať úrad o skrátenie tejto lehoty. Úrad vezme do úvahy všetky skutočnosti a prípadné pripomienky zástupcov zamestnancov a podľa ich zváženia s prihliadnutím na dopad na situáciu na trhu práce môže skrátiť mesačnú lehotu. O skrátení lehoty úrad informuje zamestnávateľa písomnou formou.


 

Dátum vytvorenia stránky: 21.01.2013
Dátum aktualizácie: 29.01.2013
späť
 Úradné hodiny

Pondelok nestránkový deň
Utorok nestránkový deň
Streda nestránkový deň
Štvrtok nestránkový deň
Piatok nestránkový deň

Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac